koszty uzyskania przychodu teoria

Opowiadania o Naruto i Hinacie

Temat: ulgi dla artystów i twórców utrzymane nie ma to jak równość

Mieszasz zeznania. Może to niemodne w Twoich środowiskach ale ja potrzrbuję doznań duchowych i naprawdę lubię chodzić do teatru czy teatru muzycznego (opera jakoś nie za bardzo). I wcale bogaczem/mecenasem nie jestem.
No i nikt ci nie broni, ale to nie znaczy, że od razu jesteś mecenasem kultury, co stwierdziłeś w jednym z wcześniejszych postów ;)


Chyba jednak pouzyć sie troszke ekonomi. Wolny rynek to jest właśnie to co socjaliści i komuniści nazywali wyzyskiem. Im bardziej sterowany tym mniej jest to rynek "wolny". Oczywiście czasem zachodzi potrzeba delikantego przesterowania w kierunku konkurencji, żeby rynek pozostał wolny a nie zmonopolizowany i takie tam ale zasada opiera się na wolności zabiegóe uczestników rynku.
A eMule to nie wolny rynek tylko anarchia ew. kradzież (co nie znaczy że nie zdarza mi się korzystać).
Tym bardzie iTunes bym nie nazwał wolnym "rynkiem".

Raczysz żartować? Przesterowanie nazywasz wolnością? :Up_to_s: Gdyby nie było żadnych niejasnych pomocy ze strony rządzących dla przedsiębiorców, to rynek możnaby nazwać wolnym. Próby jakiegokolwiek wpływu na firmy częściej skończą się (paradoksalnie, ale może nie do końca biorąc pod uwagę 'interesy') monopolem niż wątpliwym zabezpieczeniem klientów przed monopolem.
Nieprzypadkowo przy eMule'u była emotikonka. A co masz do iTunes? Stosunkowo tanio i wszystko - czego chcieć więcej?


Straszliwie mieszasz. Czym się piłkarze różnią z ekonomicznego punku widzenia od artystów? Jednych i drugich się dotuje, a ani z jednych ani z drugich specjalnych zysków nie ma. Przynajmniej w pieniążkach.
Problem jest tego rodzaju, że i jedni i drudzy służą krzewieniu kultury - fizycznej czy duchowej, a przy okazji świadomości narodowej. Ja wiem że Tobie bliżej do tej fizycznej ale są też tacy którzy zamiast flagi z sześciopaka wolą reprodukcję Matejki czy Kossaka.

:lol2: z piłkarzy nie ma pieniędzy? To ciekawe, czemu porządne zespoły są jak najbardziej dochodowe (a i tak wszytskie zespoły są w jakiś tam sposób prywatne), a najlepsi piłkarze zarabiają grube miliony rocznie? :E
Niektórzy artyści też są jak najbardziej dochodowi. Tylko niekoniecznie ci od wyższej kultury.


A co do PZPN-u to zauważyłeś bardzo charakterystyczną rzecz na czym opiera się moja argumentacja - jeśli dasz kasę komuś do zarządzania (np PZPNowi) to wywali ją zapewne niegodnie z Twoją wolą, jeśli ustalisz zasadę równą dla wszystkich (jak większe koszty uzyskania przychodu) to dużo trudniej będzie to obejść kombinatorom, łapówkarzom, znajomościom itp.
Ulga to też rodzaj dotacji. Ten sprawiedliwszy.

Wcale nie trudniej. Wystarczy 'podpiąć' się pod dany przepis byle pierdółką.
Najlepiej gdy o dotacji decyduje osoba, której naprawdę zależy, między innymi dlatego, że inwestuje/daje własne pieniądze.


Chyba powinieneś więcej czytać i rzeczywiście zacząć od historii nie poezji ;)
To z tym "ludzi by nie starczyło" rozwaliło mnie maxymalnie :E Gdyby nie te wojny średnio co 5 lat (które i tak wybijały znacznie mnieszy odsetek niż obecne bo ludobóstwa nie znano, a jasyr bardziej opłacalny był), zarazy i epidemie gdy wojen nie było natomiast było przeludnienie, to byśmy teraz z 50 miliardów ludzi mieli. Ot - naturalna selekcja ;)

Oj chyba bardziej kiepska przeżywalność noworodków/dzieci odpowiadała za mały przyrost naturalny :cool:
Podaj mi jedno państwo, które miało regularne wojny co 5 lat. Bo jak na całym świecie były wojny co 5 lat to nie problem. Teraz mamy podobnie. Jak nie 'misja stabilizacyjna', to usunięcie dyktatora, no i konflikt ciąły w postaci walki z terrorystami.
Ludzi by mogło nie starczyć w wypadku częstych wojen, bo nawet jak nie umrze od razu, to taki okaleczony kiepsko się nadaje do roboty :) Chociaż Rzymianie jakoś sobie z tym radzili ;)


Ile znasz takich przypaków? Znajdzie się dziesiąta część promila??
Moze też masz firmę która masowo podpisuje kontrakty ze studentami??
Zdaję się że teraz ostro mieszasz teorie z praktyką i polską rzeczywistością.

Osobiście znam kilka, ale to nie jest kwestia polskiej rzeczywistości. Stworzysz warunki, to będą kontrakty. Aktualnie to chyba raczej studenci szukają w Polsce kontraktów i wyjeżdząją za granicę, ale to można zmienić.

Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=174438Temat: PYTANIA NA FINANSE !!!!!!!
Dostlem to od Doktor Szołno-Koguc:

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
Z PRZEDMIOTU "FINANSE PUBLICZNE"
1. Istota i rodzaje strumieni pieniężnych (finansów)
2. Teoria dóbr publicznych P.Samuelsona
3. Dobro prywatne a dobra publiczne i społeczne
4. Pojęcie finansów publicznych w teorii i w ustawie o finansach publicznych
5. Podmiotowy zakres finansów publicznych wg ustawy o finansach publicznych
6. Przedmiotowy zakres finansów publicznych w gospodarce rynkowej
7. Porównanie finansów publicznych i finansów prywatnych (zasadnicze różnice)
8. Funkcje finansów publicznych i ich ewolucja
9. Istota funkcji fiskalnej jako najważniejszej funkcji finansów publicznych.
10. Funkcje pozafiskalne finansów publicznych wg R.Musgrave’a
11. Funkcja alokacyjna finansów publicznych – istota i znaczenie praktyczne
12. Funkcja redystrybucyjna finansów publicznych – istota i znaczenie praktyczne
13. Funkcja stabilizacyjna finansów publicznych – istota i znaczenie praktyczne
14. Teoria dobrego administrowania (kameralizm)
15. Fizjokratyzm w finansach publicznych
16. Liberalna myśl finansowa – A.Smith, J.B.Say
17. Koncepcja neutralności finansów publicznych
18. Koncepcja deficit spending
19. Systemy fiskalne wg J. Buchanana
20. Sposoby finansowania wydatków publicznych wg A.Hansena
21. Pojęcie i rodzaje środków publicznych
22. Dochody publiczne a dochody prywatne – różnice
23. Rodzaje wydatków publicznych
24. Przyczyny wzrostu wydatków publicznych
25. Pojęcie i rodzaje rozchodów publicznych
26. Deficyt i nadwyżka sektora finansów publicznych
27. Państwowy dług publiczny a dług Skarbu Państwa
28. Dług publiczny – różne metody liczenia (polska a unijna)
29. Instrumenty długu publicznego
30. Skarbowe papiery wartościowe – istota i rodzaje
31. Pojęcie i funkcje budżetu państwa
32. Zasady budżetowe dotyczące treści budżetu - zasada powszechności oraz zasada równowagi.
33. Zasady budżetowe dotyczace konstrukcji budżetu - zasada jedności (aspekt materialny i formalny), zasada szczegółowości (w tym klasyfikacja budżetowa), zasada jawności i przejrzystości finansów pulicznych, zasada uprzedniości.
34. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych
35. Jednostka budżetowa i jej powiązanie z budżetem
36. Zakład budżetowy a jednostka budżetowa
37. Gospodarstwo pomocnicze i formy jego rozliczeń z budżetem
38. Cechy charakterystyczne publicznych funduszy celowych
39. Pojęcie i rodzaje publicznych funduszy celowych
40. Budżetowanie brutto a budżetowanie netto
41. Procedura opracowywania i uchwalania budżetu państwa (harmonogram prac, najważniejsze dokumenty okoobudżetowe)
42. Zasady dokonywania zmian w budżecie w toku jego realizacji – rozdysponowanie rezerw budżetowych, przeniesienia wydatków, blokowanie wydatków
43. Pojęcie i przyczyny występowania deficytów budżetowych
44. Źródła finansowania deficytu budżetu państwa w świetle ustawy o finansach publicznych
45. Pojęcie podatku (cechy stałe)
46. Podatek a opłata publiczna (podaj główne różnice)
47. Elementy techniki podatkowej (cechy zmienne podatku)
48. Podatnik, płatnik i inkasent
49. Podstawa opodatkowania
50. Stawka a skala podatkowa
51. Rodzaje skal podatkowych
52. Uzasadnienie stosowania progresji w podatkach
53. Rodzaje progresji oraz przykłady podatków progresywnych
54. Skala progresywna i jej występowanie w polskim systemie podatkowym
55. Wyłączenia, zwolnienia i ulgi podatkowe
56. Przykłady stymulacyjnego wykorzystania polskich podatków
57. Istota regulacyjnej funkcji systemu podatkowego
58. Podatki bezpośrednie a pośrednie – zalety i wady, przykłady
59. Zjawisko personalizacji podatków
60. Klasyfikacja podatków według źródła podatkowego
61. Zjawisko przerzucalności podatków – istota, rodzaje, przykłady
62. Struktura aktualnego systemu podatkowego w Polsce
63. Nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych
64. Przesłanki wspólnego opodatkowanie małżonków
65. Główne źródła przychodów objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych
66. Pojęcie dochodu podatkowego i straty podatkowej. Zasady rozliczania straty
67. Metody określania kosztów uzyskania przychodów
68. Zwolnienia przedmiotowe w podatku dochodoym od osób fizycznych (rodzaje)
69. Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (rodzaje)
70. Ulgi odliczane od dochodu i ich zakres
71. Ulgi odliczane od podatku i ich zakres
72. Uproszczone formy opodatkowania dochodów osób fizycznych
73. Karta podatkowa – podmiot, przedmiot, stawki podatku
74. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podmiot, przedmiot, stawki podatku
75. Ryczałt od osób duchownych - – podmiot, przedmiot, stawki podatku
76. Główne zasady (cechy) konstrukcji podatku od towarów i usług
77. Aktualny zakres przedmiotowy podatku od towarów i usług
78. Zakres podmiotowy podatku od towarów i usług
79. Podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług
80. Stawki w podatku od towarów i usług

Zalecana literatura:
1. Finanse publiczne i prawo finansowe pod red. nauk. C.Kosikowskiego i E. Ruśkowskiego, Warszawa 2003, rozdz. I, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV
2. Owsiak Stanisław, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 1999 (lub nowsze)
3. Prawo podatkowe. Część ogólna i szczegółowa, pod red. W Wojtowicz, Bydgoszcz- Lublin 2005, rozdz. I, IV, V.
Źródło: ekonomiaumcs.fora.pl/a/a,395.html


Temat: Czy Donald Tusk to dobry kandydat na Prezydenta RP???


Co do podatku liniowego to przeczytaj za The Economist:
"Amerykanie rozmawiają o upraszczaniu podatków. Jednocześnie w Europie Wschodniej rządy po prostu to robią. W 1994 roku Estonia została pierwszym krajem w Europie, który wprowadził podatek liniowy. Obowiązuje tam jednolity podatek dochodowy PIT o stawce 26%, nie ma CIT-u. Dzięki uproszczeniu systemu podatkowego Estonia zaczęła intensywnie rozwijać się gospodarczo. Wkrótce za przykładem Estonii podążyły Litwa (1994 - stawka podatku liniowego 33%) i Łotwa (1995 - stawka podatku liniowego 25%). W 2004 roku Słowacja wprowadziła jednolity podatek dla przychodów osób fizycznych i podmiotów prawnych w wysokości 19%, rozszerzając tę stawkę na podatek VAT. Podatek liniowy wprowadzono również w Rosji (2001 rok - stawka 13%), w Serbii (2003 rok - stawka 14%), na Ukrainie (2004 rok - 13%), w Gruzji (2005 rok - 12%) i w Rumunii (2005 rok - 16%). Mniejsza liczba progów podatkowych oznacza łatwiejsze nimi administrowanie. Od 1994 roku estońska gospodarka rosła w imponującym tempie. W 1993 roku podatki stanowiły 39,4% PKB, w 2002 roku 39,6%.


Ech. Znam ten artykul. Mam nawet oryginal w domu. Ponijam fakt, ze w artykule jest nieprzebaczalny blad, bo jest oparty na analizie jednoczynnikowej (tzn. wzrost gospodarczy nie jest zalezny od jednego czynniku, wiec przypisanie wzrostu temu jednemu wskaznikowi jest niczym nie uzasadniony). Przykład: Dlaczego Polska ma wzrost gospodarczy rownie wysoki jak powyzsze kraje? A Chiny z jej skrajnie wysoka progresja jeszcze wyzsze?

Estonia - kwota wolna od podatku. Litwa - kwota wolna od podatku. Lotwa - kwota wolna od podatku. Slowacja - kwota wolna od podatku. Rosja - kwota wolna od podatku. Serbia - kwota wolna. O reszcie nie wiem.


W 2001 roku Rosja ujednoliciła podatek dochodowy od osób fizycznych - z trzech progów 12%, 20% i 30% uczyniono jeden próg 13-proc. Po roku podatki dochodowe przyniosły skarbowi państwa o 26% więcej niż przed reformą.

Wzrost dochodow do budzetu wynikal z wlaczenia szarej strefy spowrotem do gospodarki. W gospodarce kapitalistyczno-mafijnym Rosji ten ruch byl uzasadniony. Dla ciekawosci: Nie zauwazono tam korelacji miedzy wzrostem gospodarczym a podatkiem.


Wielu zwolenników podatku liniowego, zwłaszcza w USA podkreśla, że zwiększa on motywację do pracy. Podatek progresywny zniechęca do dodatkowego wysiłku najlepiej opłacaną (i najbardziej produktywną) warstwę społeczną.

Tu juz musialbym wejsc w ekonomię i teorie uzytecznosci krancowej. Badania ekonometryczne nie potwierdzaja tej powyzszej tezy. Po ludzku mogę tak: Dla czlowieka zarabiajacego 1000 złotych kolejne 100 zlotych jest wiecej warte niz 1000 zl dla osoby zarabiajacej 10000 zlotych. Uzytecznosc tych 100 zlotych jest wieksze niz uzytecznosc tych 1000 zlotych. Czyli osoba zarabiajaca 1000 zlotych wlozy wiekszy wysilek w zarobienie kolejnych 100 złotych niż osoba z dochodami rzedu 10000 zlotych.


Co do równości i sprawiedliwości.

WIdze, ze rownosc i sprawiedliwosc jest nic nie znaczacym haslem. W ramach tej logiki optimum bylby podatek poglówny. Sprawiedliwosc jest rzecza subiektywna. Poniewaz system kapitalistyczny w inflacyjnym systemie pienieznym dąży ze swojej natury do monopoli, więc progresja podatkowa moze byc przez wielu uznawana za sprawiedliwsza, bo naprawia tą niesprawiedliwosc. Natomiast system z kwota wolną moze byc dla ludzie bardziej rowny, bo kazdego zwalnia z obowiazku placenia podatku dochodowego od wydatkow podstawowych jak zywnosc czy mieszkanie ('koszt uzyskania przychodu' czlowieka - firma placi od zysku podatki, wiec dlaczego nie obywatel?).


X zarabia rocznie 15.000 zł zapłaci 15 % czyli 2250 zł podatku
Y zarabia rocznie 150.000 zł zapłaci 15 % czyli 22.500 zł podatku. Dlaczego Y skoro płaci więcej podatku od X jest karany dziś przez państwo i płaci prawie 48.000 zł podatków. Co zrobi Y z resztą pieniędzy - przecież ich nie spali - wyda na konsumpcję - czyli wzrasta popyt, jak wzrośnie popyt ktoś będzie go musiał zaspokoić, czyli rośnie zatrudnienie.


Tylko, ze X-sy, ktorych jest wiecej, zaplaca wiecej, wiec popyt z ich strony spada. Więc efekt jest zerowy.

To nie jest tak, ze X odda tyle samo, a Y odda mniej. X odda wiecej do budzetu, a Y mniej.

Bedzie wieksza konsumpcja na luksusy, ale analogicznie mniejsza na podstawową konsumpcję. Na konsumpcje kazdego jednego Y-ka bedzie doplacac kilkadziesiat X-sow. To jest ekonomiczna pewnosc.

Podatek liniowy nie rowna się obnizka podatkow!!!! To co proponuje PO jest podwyzka podatkow dla wielu.

Zamiast tego powinien obnizac podatki dla jak najszerszej rzeszy ludzi. Do tego nadaje się podwyzka kwoty wolnej, np. do poziomu placy minimalnej. Wtedy naprawde będzie wiecej pieniedzy w gospodarce.


Dla mnie oznacza w zasadzie jedno -symbol - proste liczenie podatków. Proste znaczy dla mnie że nikt będzie musiał pytać o nic urzędnika skarbowego. I skończy sie to że urząd skarbowy w Pcimiu będzie miał inne zdanie niż urząd w Manieczkach. Bo będą proste reguły. Proste tzn np. dla agenta ubezpieczeniowego narzędziem pracy jest samochód w którym wozi teczkę, a hydraulik wozi rury i coś tam jeszcze. Dlaczego hydraulik może odliczyć sobie VAT od paliwa a agent już nie.


Mylisz pojecia. Ulgi podatkowe nie maja nic wspolnego czy system jest liniowy czy progresywny. Ulgi podatkowe to totalnie osobna kwestia. A jedyna roznica miedzy systemem liniowym i progresywnym w zakresie 'trudnosci obliczania' to rachunek dodawania. A to osoba w II progu podatkowym powinna umiec zrobic.
Źródło: forumgniezno.pl/viewtopic.php?t=3872


Copyright (c) 2009 Opowiadania o Naruto i Hinacie | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.